Rekonstrukcija ēkai ar kadastra Nr. 8042002113001 un siltināšana VSAC „Vidzeme” filiāles „Allaži” ēkām Drukāt

VSAC "Vidzeme" informē, ka organizē atklātu konkursu "Rekonstrukcija ēkai ar kadastra Nr. 8042002113001 un siltināšana VSAC „Vidzeme” filiāles „Allaži” ēkām", identifikācijas Nr. VSAC "Vidzeme" 2015/20.

Pretendenti piedāvājumu var iesniegt, katru  darba dienu no 8:00 līdz 16:30, VSAC „Vidzeme”, pēc adreses: pansionāts „ Rūja”, Jeru pagasts, Rūjienas novads, LV-4234, līdz 2015. gada 25.augustam plkst.11:00, vecākās lietvedes kabinetā iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu ierakstītā pasta sūtījumā.

Piedāvājuma atvēršana notiks VSAC „Vidzeme” Rūjienas novada Jeru pagastā Iepirkuma komisijas sanāksmē, 2015. gada 25.augustā plkst.11:00.

Pieprasījumu par papildu informāciju piegādātājs var sūtīt pa e-pastu:  dana.alpeusa@vsacvidzeme.gov.lv vai nosūtot vēstuli pa pastu VSAC „Vidzeme”, pansionāts „ Rūja”, Jeru pagasts, Rūjienas novads, LV-4234,  bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.