Būvprojektu izstrāde VSAC „Vidzeme” filiāles „Rūja” vajadzībām Drukāt

Valsts sociālās aprūpes centrs "Vidzeme" informē, ka organizē iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 81 pantā noteiktajā kārtībā „Būvprojektu izstrāde VSAC "Vidzeme" filiāles "Rūja"   vajadzībām”, identifikācijas Nr. VSAC "Vidzeme" 2013/12.

Pretendenti piedāvājumu var iesniegt, katru dienu no 8:00 līdz 16:30, VSAC „Vidzeme”, pēc adreses: pansionāts „ Rūja”, Jeru pagasts, Rūjienas novads, LV-4234, līdz 2013. gada 11. aprīlim, plkst.11:00, lietvedes kabinetā, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu ierakstītā pasta sūtījumā.

Būvobjektu apsekošana ir obligāta. Datums un laiks, kad iespējams veikt objekta apsekošanu, ir minēti Nolikuma 11. punktā.