VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS VIDZEME

Budžets 2019.gads Drukāt E-pasts


VSAC "Vidzeme" 2019.gada finansējums un rezultatīvais rādītājs

"Amata vietu skaits institūcijā"

Ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK)

Koda nosaukums

2019. gada plānotais finansējums (EUR)

2019. gada rezultatīvais rādītājs "Amata vietu skaits institūcijā" vidēji gadā

18000 - 21700;

22100 - 22300

Resursi izdevumu segšanai

5 727 901

360.55

21300; 21400;

22100 - 22300

Ieņēmumi no maksas pak. u.c. pašu ieņēmumi

1 222 909


21700

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 504 992


21710

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 504 992


1000 - 9000

Izdevumi - kopā

5 728 163


1000 - 4000; 6000 - 7000

Uzturēšanas izdevumi

5 623 441


1000 - 2000

Kārtējie izdevumi

5 466 991


1000

Atlīdzība

4 037 878


2000

Preces un pakalpojumi

1 429 113


3000; 6000

Sociālie pabalsti

156 450


6000

Sociālie pabalsti, 6239

39 950


6000

Sociālie pabalsti, 6296

116 500


5000; 9000

Kapitālie izdevumi

104 722


5000

Pamatkapitāla veidošana

104 722Finansiālā bilance

-262Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)262

   2019.gadā lielākās izmaksu pozīcijas sastāda valsts sociālās aprūpēs centrā „Vidzeme” esošo klientu ēdināšana, izdevumi par medikamentiem un higiēnas precēm, izdevumi par kurināmā iegādi un apkures nodrošināšanu, izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem un ēku uzturēšanu, kā arī plānotie būvdarbi - sanitāro mezglu pārbūve filiālē „Rūja”. Tiks iegādātas mēbeles, elektrotehnika, medicīnas iekārtas.

   Tiks organizētas brīvā laika aktivitātes klientiem - dažādi kultūras pasākumi (koncerti, teātru izrādes, viesošanās citos sociālās aprūpes centros, skolās, kultūras centros) un sporta pasākumi. Brīvā laika pilnveidošanai būs iespējams piedalīties dažādos interešu pulciņos – galdniecība/kokapstrāde, vides labiekārtošana, remontdarbi, lauksaimniecība, dzīvnieku kopšana, mājturība, rokdarbi, mūzika, sports, kultūra un vieglā valoda/literatūra.

   Turpināsies arī tradicionālie pasākumi – gadskārtu ieražu svētki, ikmēneša klientu dzimšanas dienu svinības un pasākums „Labāko darbu darītāji”, kurā tiek sveikti klienti par aktīvu darbu filiāles apkārtnes sakopšanā, veidošanā un mazdārziņu uzturēšanā.

   Šā gada 3.jūlijā, VSAC „Kurzeme” filiālē „Aizvīķi”, jau 21. reizi notiks sporta sacensības Latvijas VSAC klientiem "Klejojošais kauss", ar mērķi veicināt aktīvu un veselīgu dzīves veidu personām ar garīga rakstura traucējumiem, sadraudzību un integrāciju sabiedrībā.

   Šā gada maijā Staicelē notiks ikgadējās "SENI CUP" - futbola sacensības klientiem. Pasākumā piedalās visas VSAC "Vidzeme" filiāļu komandas.


VSAC "Vidzeme" 2019.gada finansējuma izmaiņas salīdzinājumā ar 2018.gadu (EUR)


Finansiālie rādītāji

2018.gada precizētais plāns

2019.gada plāns

Izmaiņas

Resursi izdevumu segšanai

5 223 224

5 727 901

504 677

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

1 207 909

1 222 909

15 000

Transferti

135 959

0

-135 959

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 879 356

4 504 992

625 636

Izdevumi - kopā

5 235 676

5 728 163

492 487

Atlīdzība

3 486 310

4 037 878

551 568

Preces un pakalpojumi

1 405 027

1 429 113

24 086

Sociālie pabalsti

156 450

156 450

0

Kapitālie izdevumi

187 889

104 722

-83 167


   2019.gadā plānotie resursi izdevumu segšanai un Atlīdzībai ir palielinājušies, jo ar 2019.gada 1.aprīli ir palielināts atalgojums Valsts sociālās aprūpes centra darbiniekiem, tai skaitā sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas procesa nodrošināšanā iesaistītajiem darbiniekiem nodrošināts normatīvajos aktos noteiktais maksimāli iespējamais mēnešalgas apmērs.

   Izdevumi Kapitālajiem izdevumiem ir samazinājušies, saistībā ar papildus piešķirto finansējumu 2018.gadā klientu aprūpes, vides pieejamības un atbalsta funkciju nodrošināšanai.

   2019.gada VSAC „Vidzeme” plānotie resursi pamatbudžeta izdevumu segšanai sastāda 5 727.9 tūkst. EUR, tajā skaitā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 505.0 tūkst. EUR, maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs (klientu pensijas) 1 188.6 tūkst. EUR.

   Pārējie ieņēmumi (34.3 tūkst. EUR) ir ieņēmumi par nomu, komunālajiem pakalpojumiem un darbinieku ēdināšanu.

   2019.gada VSAC „Vidzeme” plānotie pamatbudžeta izdevumi sastāda 5 728.2 tūkst. EUR, tajā skaitā izdevumi atlīdzībai (atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) 4 037.9 tūkst. EUR, klientu aprūpes nodrošināšanai izdevumi precēm un pakalpojumiem 1 429.1 tūkst. EUR, maksājumi ilgstošas sociālās aprūpes iestādē dzīvojošai personai personīgajiem izdevumiem (sociālie pabalsti) 156.5 tūkst. EUR, kā arī izdevumi kapitālajiem izdevumiem 104.7 tūkst. EUR.

VSAC "Vidzeme" plānotais rezultatīvais rādītājs

"Finansētais vietu skaits institūcijā" 2019. gadam

Iestāde

Rezultatīvais rādītājs ar 01.01.2019.

VSAC „Vidzeme”

668

"Ropaži"

307

"Rūja"

271

"Valka"

90


VSAC "Vidzeme" 2019.gada finansējuma izmaiņas

   Saskaņā ar prognozēm par ieņēmumiem no valsts finansēto klientu pensijām, klienta vietu skaita izmaiņām, kā arī lai nodrošinātu atbilstību MK 2000.gada 12.decembra noteikumiem Mr.431 „Higiēnas prasības sociālās aprūpes institūcijām” noteikto prasību klientu dzīvojamās telpās, ar Labklājības ministrijas 28.06.2019. Rīkojumu Nr.75 ir veikti grozījumi plānotajā finansējumā un samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem un rezultatīvajā rādītājā „Finansētais vietu skaits institūcijā”.

   Lai nodrošinātu klientu drošību, vides pieejamības un vides uzlabošanas prasības un iegādātos pielāgotu mikroautobusu klientu pārvadāšanai, saskaņā ar Finanšu ministrijas 27.09.2019. Rīkojumu Nr.337 ir veiktas apropriācijas izmaiņas un palielināti izdevumi pamatkapitāla veidošanai.

Ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK)

Koda nosaukums

2019. gada plānotais finansējums (EUR)

LM 28.06.2019. rīkojums Nr.75

FM 27.09.2019. rīkojums Nr.337

18000 - 21700; 22100 - 22300

Resursi izdevumu segšanai

5 727 901

5 714 687

5 843 366

21300; 21400; 22100 - 22300

Ieņēmumi no maksas pak. u.c. pašu ieņēmumi

1 222 909

1 222 909

1 222 909

21700

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 504 992

4 491 778

4 620 457

21710

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 504 992

4 491 778

4 620 457

1000 - 9000

Izdevumi - kopā

5 728 163

5 714 949

5 843 628

1000 - 4000; 6000 - 7000

Uzturēšanas izdevumi

5 623 441

5 610 227

5 610 227

1000 - 2000

Kārtējie izdevumi

5 466 991

5 453 777

5 453 777

1000

Atlīdzība

4 037 878

4 037 878

4 037 878

2000

Preces un pakalpojumi

1 429 113

1 415 899

1 415 899

3000; 6000

Sociālie pabalsti

156 450

156 450

156 450

6000

Sociālie pabalsti, 6239

39 950

39 950

39 950

6000

Sociālie pabalsti, 6296

116 500

116 500

116 500

5000; 9000

Kapitālie izdevumi

104 722

104 722

233 401

5000

Pamatkapitāla veidošana

104 722

104 722

233 401


Finansiālā bilance

-262

-262

-262


Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

262

262

262


VSAC "Vidzeme" rezultatīvā rādītāja
"Finansētais vietu skaits institūcijā" izmaiņas

Iestāde

Rezultatīvais. rādītājs ar 01.04.2019.

Izmaiņas

Rezultatīvais. rādītājs ar 01.07.2019.

VSAC "Vidzeme"

668

-3

665

filiāle "Ropaži"

307

-2

305

filiāle "Rūja"

271

-1

270

Filiāle "Valka"

90

0

90


Pielikumi:
Lejuplādēt šo failu (Vidzeme_PB_TAME_11-12-2019.xls)Vidzeme_PB_TAME_11-12-2019.xls[ ]227 Kb
 

Centra filiāles


Ropaži

VSAC "Vidzeme" filiāle "Ropaži"Pansionāts "Ropaži",Ropaži, Ropažu n...

Lasīt
Rūja

VSAC "Vidzeme" filiāle "Rūja"Pansionāts "Rūja", Jeru pagasts, Rūjien...

Lasīt
Valka

VSAC "Vidzeme" filiāle "Valka"Indrānu 5, Valka, Valkas novads, LV-4701,...

Lasīt
Šī vietne izmanto sīkdatnes (cookies), lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītiet sīkdatņu lietošanai.