VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS VIDZEME

VSAC "Vidzeme" mājaslapa izveidota, lai informētu Jūs par aprūpes centra klientu un strādājošo darbību un aktivitātēm, lai iegūtu jaunus draugus un sadarbības partnerus! Mēs esam atvērti jauniem kontaktiem un sadarbībai!

Cilvēku drīkst audzināt tikai tas, kas viņu mīl, un cilvēku parasti mīl tas, kas viņu prot audzināt.
[S.Rannamā]

Budžets 2017.gads Drukāt E-pasts

Labklājības ministrijas budžets: http://www.lm.gov.lv/text/1048

1. Apakšprogramma

„Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās”

VSAC „Vidzeme" 2017.gada finansējums un tā izmaiņas


Ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK)

Koda nosaukums

2017. gada plānotais finansējums (EUR)

2017. gada finansējums pēc budžeta grozījumiem

Izmaiņas

18000 - 21700; 22100 - 22300

Resursi izdevumu segšanai

4 683 509

4 680 783

-2 726

21300; 21400; 22100 - 22300

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņ.

1 214 000

1 144 678

-69 322

21700

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 469 509

3 536 105

66 596

21710

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 469 509

3 536 105

66 596

1000 - 9000

Izdevumi - kopā

4 683 509

4 680 783

-2 726

1000 - 4000; 6000 - 7000

Uzturēšanas izdevumi

4 505 827

4 553 101

47 274

1000 - 2000

Kārtējie izdevumi

4 353 877

4 401 151

47 274

1000

Atlīdzība

3 059 519

3 063 566

4 047

1100

Atalgojums

2 436 165

2 433 508

-2 657

1200

Darba devēja VSAOI, soc. rakstura pabalsti, kompensācijas

623 354

630 058

6 704

2000

Preces un pakalpojumi

1 294 358

1 337 585

43 227

3000; 6000

Sociālie pabalsti

151 950

151 950

0

6000

Sociālie pabalsti, 6239

40 950

39 628

-1 322

6000

Sociālie pabalsti, 6296

111 000

112 322

1 322

5000; 9000

Kapitālie izdevumi

177 682

127 682

-50 000

5000

Pamatkapitāla veidošana

177 682

127 682

-50 000


Finansiālā bilance

0

-9

-9

   VSAC „Vidzeme” 2017.gada finansējums un rezultatīvais rādītājs „Amata vietu skaits institūcijā” tika apstiprināts ar Labklājības ministrijas 2016.gada 20.decembra Rīkojumu Nr.101.

   2017.gadā lielākās finansējuma izmaiņas ir EKK 2000 „Preces un pakalpojumi” un EKK 5000 „Kapitālie izdevumi”, jo lai primāri nodrošinātu klientu aprūpi, tika veikta finansējuma pārdale, samazinot Kapitālos izdevumus un palielinot izdevumus Precēm un pakalpojumiem.


Rezultatīvais rādītājs „Amata vietu skaits institūcijā"


Plānotais „Amata vietu skaits institūcijā"

371.55


   2017.gada VSAC „Vidzeme” faktiskie pamatbudžeta ieņēmumi sastāda 4 692.0 tūkst. EUR, tajā skaitā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 536.1 tūkst. EUR, maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs (klientu pensijas) 1 124.2 tūkst. EUR.

   Pārējie ieņēmumi (31.7 tūkst. EUR) ir ieņēmumi par nomu, komunālajiem pakalpojumiem un darbinieku ēdināšanu.

   2017.gada VSAC „Vidzeme” faktiskie pamatbudžeta izdevumi sastāda 4 679.6 tūkst. EUR, tajā skaitā izdevumi atlīdzībai (atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) 3 063.6 tūkst. EUR, klientu aprūpes nodrošināšanai izdevumi precēm un pakalpojumiem 1 337.6 tūkst. EUR, maksājumi ilgstošas sociālās aprūpes iestādē dzīvojošai personai personīgajiem izdevumiem (sociālie pabalsti) 150.7 tūkst. EUR, kā arī izdevumi kapitālajiem izdevumiem 127.7 tūkst. EUR.


VSAC „Vidzeme" rezultatīvā rādītāja

"Finansētais vietu skaits institūcijā" izmaiņas 2017.gadā


Iestāde

Rezultatīvais rādītājs ar 01.01.2017.

Rezultatīvais rādītājs ar 01.10.2017.

Izmaiņas

VSAC „Vidzeme”

671

665

-6

"Ropaži"

310

305

-5

"Rūja"

271

270

-1

"Valka”

90

90

0


   2017.gadā tika veikti grozījumi rezultatīvajā rādītājā „Finansētais vietu skaits institūcijā” filiālēm „Ropaži” un „Rūja”, lai samazinātu atbilstoši higiēnas prasībām noteikto klientu vietu skaitu, kas īslaicīgi tika palielināts, lai nodrošinātu filiāles „Allaži” klientu izvietošanu, saskaņā ar filiāles „Allaži” darbības izbeigšanu ar 01.10.2016.

   2017.gadā veiktās aktivitātes:

 • nodrošināta sociālā aprūpe un rehabilitācija vidēji 660 klientiem 3 filiālēs;
 • nodrošināts atlīdzības finansējums vidēji 364.36 amata vietām.

Izlietots finansējums Pamatlīdzekļu iegādei:

 1. filiālei ”Ropaži” iegādātas elektropreces 9291.59 EUR (kartupeļu mizojamā mašīna, gaļas maļamā mašīna, sakņu griežamā mašīna, elektriskais vārīšanas katls un elektriskā panna), stumjamie ratiņi 290.40 EUR, profesionālās virtuves mēbeles 3932.50 EUR (tērauda skapji, ražošanas galds ar izlietnēm), 3 nojumes klientu brīvā laika pavadīšanai 1587.42 EUR, 2 dzīvžoga grieznes 435.60 EUR, kombinētās kāpnes 335.17 EUR, 4 dīvāni/gultas 1038.18 EUR;
 2. filiālei ”Rūja” iegādāti 6 skapji korpusu pārejai un apmeklētāju istabai 3025.41 EUR, elektropreces 1168.64 (gaisa kondicionieris medpunktam, veļas žāvētājs), aizslietnis klientu istabiņām 235.95 EUR, profesionālā veļas mašīna veļas mazgātavā 13 536.27 EUR;
 3. filiālei „Valka” iegādāts iebūvējams skapis 471.90 EUR, 2 aizslietņi klientu istabiņām 471.90 EUR;
 4. administrācijai iegādāts rakstāmgalds 514 EUR;
 5. visām filiālēm un administrācijai iegādāti datori 948.45 EUR * 4 gb.=3793.80 EUR;

   Veikta ūdens attīrīšanas stacijas iekārtu pārbūve 4676.61 EUR un dūmu sūkņa piegāde un uzstādīšana katlu mājā 2115.71 EUR filiālē „Rūja”, apkures katla remonts filiālē „Valka” 2 961.97 EUR un granulu katla remonts filiālē „Ropaži” 2444.20 EUR.

  Veikts pēdējais maksājums par filiāles „Ropaži” pansionāta korpusa fasādes atjaunošanas projekta izstrādi 1294.10 EUR un projekta ekspertīze 3944.60 EUR. Izgatavots topogrāfiskais plāns, lai izstrādātu projektu lietus ūdens kanalizācijas novadīšanai 1463.99 EUR.

   Uzsākti būvdarbi filiālē „Valka” - sanitāro mezglu pārbūve 2. un 3. stāvā 49 117.38 EUR apmērā.

   Lai nodrošinātu ēku apsildīšanu un karstā ūdens sagatavošanu, iepirktas akmeņogles filiālē „Rūja”, kokskaidu granulas filiālē „Ropaži”, kā arī malka filiālē „Valka”, lai vasaras mēnešos sagatavotos jaunajai apkures sezonai.

   Aprūpes centra klientiem 3 filiālēs:

 1. iepirkti pārtikas produkti, ēdināšanas nodrošināšanai;
 2. iepirkti medikamenti, veselības stāvokļa saglabāšanai;
 3. segti izdevumi par zobārstniecības pakalpojumiem un citiem medicīniskiem izmeklējumiem;
 4. iegādātas higiēnas preces, aprūpes nodrošināšanai;
 5. iegādātas klientu nodarbībām dažādas kancelejas preces, materiāli un pārtikas produkti;
 6. iegādāts apģērbs un gultas veļa klientiem;
 7. atjaunots virtuves un sadzīves inventārs, mēbeles (zem 213 €) klientiem;
 8. nodrošināts veļas mazgāšanas pakalpojums filiālēs „Ropaži” un „Valka”.

   Filiāļu darbības nodrošināšanai iegādātas saimniecības preces un citi uzturēšanas materiāli.

   Iegādāti remontmateriāli un veikti remontdarbi, tai skaitā:

 1. filiālē „Ropaži” izremontētas 7 klientu istabiņas, 3 san mezgli, 3.korpusa klientu apģērbu noliktava un 1.stāva gaitenī ieklāts linolejs;
 2. filiālē „Rūja” izremontētas 8 klientu istabiņas 3.korpusa 2.stāvā, klientu virtuves telpa 3.korpusa 1.stāvā un ieklāts celiņa bruģis gar 3.korpusu;
 3. filiālē „Valka" izremontēta 1 klientu istabiņa 3.stāvā.

   Veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi par 2017.gada 4 ceturkšņiem un dabas resursu nodokļa maksājumi par 2016.gada 4.ceturksni un 2017.gada 1.-3.ceturksnim.

   Segti izdevumi par grāmatvedības un personāla lietvedības programmas un FIBU dokumentu pārvaldības sistēmas uzturēšanu.

   Apmaksāta dalības maksa semināros, tai skaitā:

 1. „Instruktāža ugunsdrošībā” – 108 darbinieki un 89 klienti filiālē „Ropaži”;
 2. „Neatliekamā palīdzība vitālo funkciju atjaunošanai” - filiāles „Ropaži” medicīnas māsa un filiāles „Rūja” vecākā medicīnas māsa;
 3. Elektrodrošības grupas pār atestācijas kursi - filiāles „Rūja” elektriķis;
 4. Kinezioloģiskā masāža - filiāles „Rūja” fizioterapeits;
 5. „Invaliditātes politiku regulējošie akti Eiropā un Latvijā” - filiāles „Ropaži” Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītāja, vietniece un pusceļa mājas vadītāja;
 6. „Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā” – filiāles „Ropaži” 2 pavāri;
 7. „Publiskie iepirkumi – šodien un rīt” – Centra juriskonsults un iepirkumu speciālists;
 8. „Darba tiesību piemērošana ikdienas darbā” – Centra personāla speciālists;
 9. „Mūsdienīgs uzturs pieaugušajiem” – Centra eksperts-arhīva pārvaldības un ēdināšanas pakalpojuma jautājumos;
 10. „Veselības aprūpes atkritumu šķirošana” – Centra vecākais eksperts veselības aprūpes jautājumos;
 11. „Pulmonoloģija. Pacienta aprūpe” – filiāles „Ropaži” medicīnas māsa;
 12. „ Narkoloģija” un „Ķirurģija” – filiāles „Ropaži” medicīnas māsa;
 13. „Medicīniskās ierīces kā viens no ārstniecības līdzekļiem farmaceitiskajā aprūpē” - Centra vec. eksperts veselības aprūpes jautājumos;
 14. „Ārstnieciskā vingrošana pie somatiskām saslimšanām” – filiāles „Rūja” sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītāja;
 15. E.D.E. (sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūciju direktoru asociācijas) valdes sēde Slovākijā, Bratislavā – Centra direktors un filiāles „Valka” vadītāja;
 16. E.D.E. (sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūciju direktoru asociācijas) 15.kongress Polijā – Centra direktors, direktora vietniece - pakalpojumu nodrošināšanas nodaļas vadītāja un filiāļu „Ropaži”, „Rūja” un „Valka” vadītājas;
 17. „Atbalsta īpatnības ikdienas darbā ar klientiem ar garīgās veselības traucējumiem” – 36 sociālie aprūpētāji un sociālie rehabilitētāji no filiālēm „Ropaži”, „Rūja” un „Valka”;
 18. „Inovatīvās metodes darbā ar cilvēkiem ar garīgās un psihiskās veselības traucējumiem” – 20 vadošie speciālisti;
 19. „Izdegšanas sindroms un paņēmieni psihiskās veselības saglabāšanai” - 19 vadošie speciālisti;
 20. „Komunikācija un emocionālā inteliģence klientu aprūpē” – 3 filiāļu 36 vadošie speciālisti;
 21. „Dokumentu pārvaldības organizēšana un dokumentu noformēšana” – filiāles „Valka” lietvede;
 22. „Saskarsmes īpatnības un uzvedības stratēģija darbā ar klientiem ar psihiska rakstura traucējumiem” – filiāles „Ropaži” 40 aprūpētāji;
 23. „Pozitīvās saskarsmes veidošana ar klientiem” - 79 aprūpētāji un sociālie aprūpētāji no filiālēm „Ropaži”, „Rūja” un „Valka”;
 24. „Algu pamatdati un procesi iesācējiem” un „Jaunumi likumdošanā” – Centra vecākā grāmatvede;
 25. „Personas datu aizsardzība un tās aktualitātes. Kā sagatavoties jaunajai Datu aizsardzības regulai medicīnas, veselības un sociālajā nozarē strādājošajiem” – Centra vecākais eksperts-veselības aprūpes jautājumos;
 26. Evakuācijas apmācība ugunsgrēka gadījumā, instruktāža un praktiskā nodarbība ugunsdrošībā – filiāles „Ropaži” 60 darbinieki;
 27. Pamat līmeņa zināšanu programma par objektu ugunsdrošību – administrācijas galvenais saimniecības pārzinis;
 28. Dezinfektora mācību programma – filiāles „Valka” dezinfektors.

Papildus piešķirto līdzekļu izlietojums (EUR)

1. Ārstniecības punktu/kabinetu uzturēšanai

   Apakšprogrammas 05.03.00 „Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās” ietvaros tika piešķirti papildus līdzekļi ārstniecības punktu/kabinetu uzturēšanai 21 659 EUR apmērā.

   2017.gada 12 mēnešos ir izlietots finansējums obligātajām veselības kabinetu medicīnas ierīču pārbaudēm 2124.29 EUR, tai skaitā:

 1. filiālei „Ropaži” – 891.69 EUR;
 2. filiālei „Rūja” – 1232.60 EUR,

kā arī tika lūgts Labklājības ministrijai veselības punktiem paredzēto finansējumu 19 535 EUR apmērā novirzīt filiāles „Valka” sanitāro telpu mezglu pārbūvei un, pamatojoties uz Labklājības ministrijas 15.12.2017. saskaņojumu Nr.25-2-04/2061, finansējums ir izlietots higiēnas pasākumu nodrošināšanai filiālē „Valka” - sanitāro mezglu pārbūvei 2. un 3. stāvā 19 534.71 EUR apmērā.

2. Supervīziju nodrošināšanai

   Apakšprogrammas 05.03.00 „ Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās” ietvaros tika piešķirti papildus līdzekļi supervīziju nodrošināšanai 12 600 EUR apmērā, lai uzlabotu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kvalitāti, ietverot deinstitucionalizācijas sekmēšanu.

2017.gadā ir izlietots finansējums 12 600 EUR, tai skaitā:

 1. organizāciju supervīzijām - Centra direktoram un 3 filiāļu vadītājiem - 1 050 EUR;
 2. komandas supervīzijām - 110 Centra 3 filiāļu sociālā darba speciālistiem – 11 550 EUR.


2. Apakšprogramma

„Nozares centralizēto funkciju izpilde”

   04.08.2017. tika atvērts jauns finansēšanas plāns apakšprogrammā 97.02.00. Nozares centralizēto funkciju izpilde, lai nodrošinātu VSAC „Vidzeme” darbinieku veselības apdrošināšanas polišu iegādi 74 925 EUR apmērā.

   Tika iegādātas veselības apdrošināšanas polises 359 Centra darbiniekiem 74 711.70 EUR apmērā.

   2017.gada oktobrī finansējums tika precizēts un samazināts par 213 EUR, par līdz 01.10.2017. papildus izsniegtajām un atgrieztajām polisēm.

Ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK)

Koda nosaukums

2017. gada finansējums (EUR)

18000 - 21700; 22100 - 22300

Resursi izdevumu segšanai

74 712

21700

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

74 712

21710

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

74 712

1000 - 9000

Izdevumi - kopā

74 712

1000 - 4000; 6000 - 7000

Uzturēšanas izdevumi

74 712

1000 - 2000

Kārtējie izdevumi

74 712

1000

Atlīdzība

74 712


 

Centra filiāles


Ropaži

VSAC "Vidzeme" filiāle "Ropaži"Pansionāts "Ropaži",Ropaži, Ropažu n...

Lasīt
Rūja

VSAC "Vidzeme" filiāle "Rūja"Pansionāts "Rūja", Jeru pagasts, Rūjien...

Lasīt
Valka

VSAC "Vidzeme" filiāle "Valka"Indrānu 5, Valka, Valkas novads, LV-4701,...

Lasīt

Šī vietne izmanto sīkdatnes (cookies), lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītiet sīkdatņu lietošanai.