VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS VIDZEME

Par mums Drukāt E-pasts

Valsts sociālās aprūpes centrs “Vidzeme” (turpmāk – centrs) izveidots, pamatojoties uz 30.10.2009. MK rīkojumu Nr.746 "Par Labklājības ministrijas pakļautībā esošo valsts sociālās aprūpes centru reorganizāciju" ("LV", 174 (4160), 03.11.2009.)  Centra darbību sākt ar 2010.gada 1.janvāri.

Centrs īsteno valsts politiku ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā attiecībā uz pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem – pirmās un otrās grupas invalīdiem.

Centrs ir labklājības ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Centra funkcijas un uzdevumus nosaka 2009.gada 27.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr. 1239 „Valsts sociālās aprūpes centra “Vidzeme” nolikums”.

Centrs veic šādus uzdevumus:

1. nodrošina personām mājokli un sociālo aprūpi, lai apmierinātu viņu pamatvajadzības;

2. nodrošina personu sociālo rehabilitāciju, lai atjaunotu vai uzlabotu viņu sociālās funkcionēšanas spējas;

3. īsteno citus Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un citos normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.

Centram ir tiesības:


1. pieprasīt un saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām centra funkciju un uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentus;

2. sniegt maksas pakalpojumus sociālo pakalpojumu jomā;

3. veikt privāttiesiskus darījumus, kas nepieciešami centra darbības nodrošināšanai;

4. atbilstoši kompetencei sadarboties ar ārvalstu un starptautiskajām organizācijām, piedalīties starpvalstu sadarbības programmās un projektos.

 

Centra filiāles


Ropaži

VSAC "Vidzeme" filiāle "Ropaži"Pansionāts "Ropaži",Ropaži, Ropažu n...

Lasīt
Rūja

VSAC "Vidzeme" filiāle "Rūja"Pansionāts "Rūja", Jeru pagasts, Rūjien...

Lasīt
Valka

VSAC "Vidzeme" filiāle "Valka"Indrānu 5, Valka, Valkas novads, LV-4701,...

Lasīt

Šī vietne izmanto sīkdatnes (cookies), lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītiet sīkdatņu lietošanai.